Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Ơn  ngài   bồ tát thật vô  biên
Cứu độ chúng sinh khỏi não phiền
Mong bạn tham thiền tâm tĩnh lặng
Xin người nhập định dạ an nhiên
Năng trồng bác ái   tươi hoa quả
Siêng bón từ bi tốt phước điền
Sáu chữ Di Đà tiêu nghiệp chướng
Một lời niệm Phật giải oan  khiên

Trần Ngộ  
7 .7 .2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét