Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 năm 2016

BIẾT ĐỦ

BIẾT ĐỦ
Biết đủ thôi thì chẳng oán ai
Bao người sống thọ cứ lây phây
Còn thơ cháu vẫn nhâm  nhi tiếp
Sẵn rượu bác luôn thưởng thức hoài
Mặc kệ vợ con la lối mãi
Hay là bầu bạn ngợi ca dai 
Canh khuya vành nguyệt treo lờ lững
Sương rụng hiên ngoài mặc gió lay

Trần Ngộ